Jesper Tverskov, 12. juli, 2009

XML Schema kursus

Et XML schema er normalt et separat dokument, hvor XML-opmærkningens struktur, elementer, attributter og datatyper er deklareret. Hvad hedder elementer og attributter, hvor ofte kan de optræde, i hvilken sammehæng og rækkefølge, og hvad er deres datatype. XML schemaer bruges først og fremmest til dokumentation og validering men kan også anvendes til "guided editing".

1. XML Schema

I XML standarden er kun en gammel form for schema, DTD, "Document Type Definition", defineret. XML Schema er en selvstændig standard, en mere moderne og data-orienteret form for schema. XML Schema har først og fremmest rigtige datatyper (44 plus bruger-definerede) som f.eks. "integer", "date" og 'string" og understøtter namespaces, der gør det muligt for markup fra forskellige XML applikationer at sameksistere i ét dokument.

XML Schema er i dag næsten enerådende industri-standard. F.eks. understøtter XSLT og XQuery kun XML Schema, og mange XML Editors kender kun XML Schema. Der findes andre schema-sprog for XML, f.eks. Relax NG, der normalt også gør brug af XML Schema's datatyper, og Schematron, der er baseret på XPath testing. Schematron bruges ofte som tillæg til XML Schema eller Relax NG.

2. Hvorfor XML Schema

De færreste kursister har befov for selv at slulle lave schemaer fra grunden af, men alle projektdeltagere, udviklere, programmører, database-administratorer, osv., kommer i berøring med XML schemaer, og bør som minimum kunne forstå XML schemaer til husbehov både som dokumentation og ved validering. Næsten alle nye XML sprog fra f.eks. W3C er udtrykt i XML Schema og gør brug af "XML Schema" terminologi og er vanskelige at lære uden en god forståelse for XML Schema.

Hvis I bestiller et XML kursus af én dags varighed, vil havdelen af kurset typisk handle om XML Schema. Et XML kursus af 2 dages varighed vil typisk fordele sig på én dag XML og én dag XML Schema. Et meget almindeligt kursusforløb hedder 1 dag XML, 1 dag XML Schema og 1 dag XSLT eller ½ dag XML, ½ dag XML Schema og én dag XSLT.

Hvis XML Schema ikke bare er til orientering og for at højne det generelle faglige niveau, men kursisterne for alvor skal i gang med selv at lave XML Schemaer, kan kurset i schema med fordel udvides til 2 dage.

3. Schematron

Jeg afholder også kurser i Schematron af ½ eller en hel dags varighed, men det forudsætter, at I er godt kørende i XSLT i forvejen. Schematron gør ikke bare som XSLT brug af XPath men er normalt også implementeret med XSLT som "processor".

Updated: 2009-07-08